Контакти

Телефон за контакт с DJ Борис Беленски: 0889 930 964
E-mail: bbelenski60@abv.bg

Свържете се директно с DJ Борис Беленски за да:

  • Уточните датата и мястото на Вашата сватба или друго семейно или фирмено тържество;
  • Уговорите необвързваща среща, на която да обсъдите в детайли предстоящото събитие;
  • Да получите яснота по ценовата оферта на предложената Ви услуга;